Uppdaterad 2022-04-11
 

Integritetspolicy för Lerum Aspen Rotaryklubb

Den här webbplatsen ägs och administreras av Lerum Aspen Rotaryklubb. Vi följer svensk och europeisk lag och förordningar och är tillsammans med Rotary Internationals distrikt 2360 personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi hanterar för våra medlemmar och andra intressenter.
Denna integritetspolicy gäller enbart sådant som är under vår kontroll, inte till exempel hur operatörer av andra webbplatser som du kan länka till från vår webbplats hanterar din integritet.
 

Vi använder kakor för teknisk och statisk information

Vid besök på webbplatsen lagrar webbläsaren kakor (små datafiler) i din dator. Dessa används dels för att säkerställa att webbplatsen visas på rätt sätt, till exempel på rätt språk, dels för att samla statistik om hur webbplatsen används. Du kan ställa in att din webbläsare inte ska lagra dessa kakor, men riskerar då att inte webbplatsen visas på rätt sätt.

Våra kakor kan inte läsa data från din dator eller från andra kakor skapade av andra webbplatser. Vi lagrar inte personligt identifierbar information om dig som besöker webbplatsen så länge du inte själv lämnar den till oss, till exempel genom att du fyller i ett formulär eller loggar in i medlemsområdet.
Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare interagerar på vår webbplats, varifrån trafiken kommer och annan relevant information relaterad till ett allmänt webbplatsengagemang.
Om du klickar på en knapp för delning på sociala medier kan de tjänster som hanterar dessa sociala plattformar spara egna kakor. Vårt system är inte anslutet till någon av dessa tjänster och alla legaliteter kring hanteringen av dessa kakor ligger utanför vår kontroll.
 

Lagring av personuppgifter

Lagring av personuppgifter sker enbart när du har ett aktivt förhållande till oss som klubb genom att du är medlem i klubben eller har medgivit att vi får lagra dina personuppgifter för att skicka ut information. All lagring sker i enlighet med reglerna i GDPR:

  • Är du medlem i klubben så lagras dina personuppgifter i enlighet med de regler som gäller för att klubben ska kunna behandla och utföra de uppdrag som ditt medlemskap innebär (GDPR artikel 6.1.b).
  • Vill du få information från klubben via till exempel e-post lagrar klubben de personuppgifter som krävs för detta efter att du har lämnat samtycke (GDPR artikel 6.1.a).
  • Anmäler du dig till ett evenemang i klubben via anmälningsformulär på webbplatsen får du lämna samtycke till lagring av dina personuppgifter (GDPR artikel 6.1.a).
  • Har du betalat någonting via vårt system anses att lagringen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1.c).
 
Lagringen av personuppgifter sker i vårt verksamhetsstöd ClubRunner, som är personuppgiftsbiträde till klubben. ClubRunner har i ett Data Processing Agreement med Rotary distrikt 2360 åtagit sig att hantera personuppgifterna i enlighet med GDPR. Detta åtagande gäller såväl ClubRunner som deras underleverantörer. Mellan Rotary International distrikt 2360 och klubben finns i sin tur en skriftlig överenskommelse om delat personuppgiftsansvar vad gäller de personuppgifter som lagras i ClubRunner.
 
Personuppgifterna lagras så länge de behövs för att tillhandahålla de tjänster som är grund för lagringen. Tidigare medlemmars personuppgifter pseudonymiseras skälig tid efter att uppgifterna inte längre behövs för ändamålet till lagringen.
 

Så här använder vi den lagrade personliga informationen

De lagrade personuppgifterna används av klubben och Rotary International distrikt 2360 främst för att hantera de åtaganden som medlemskapet i Rotary innebär samt för att sprida information om klubben och Rotarys verksamhet till såväl medlemmar som andra intressenter.

Medlemmars personuppgifter kan delas med tredje part utanför Rotary som behöver tillgång till dessa uppgifter för att utföra arbete på våra vägnar, till exempel för att skicka ut medlemstidningen Rotary Norden. Även andra organisationer inom Rotary kan få ta del av kontaktuppgifter till medlemmar i klubben för att sprida information om sin verksamhet.

För medlemmar i klubben gäller även att vissa personuppgifter delas med Rotary Internationals medlemsdatabas i USA.
 
Utöver de ändamål som anges ovan delar klubben aldrig de lagrade personuppgifterna med tredje part.
 

Så här kontrollerar, uppdaterar eller raderar du din personliga information

Du som är medlem i klubben kan själv ändra dina lagrade personuppgifter genom att logga in i din medlemsprofil i ClubRunner. Så länge du är medlem så kan inte dina lagrade personuppgifter raderas helt. Men du kan i din profil styra hur du vill att dina uppgifter ska visas och delas med andra. Du kan göra detta på tre nivåer: Klubb, Distrikt och Rotary International.

Du som inte är medlem i klubben kan när som helst se, uppdatera och begära att ta bort någon av dina personuppgifter permanent genom att skicka ett meddelande via kontaktknappen på klubbens webbplats.