">">
Historia

ROTARY OCH LERUM ASPEN ROTARYKLUBBS SYFTE OCH MÅL

Lerum Aspen Rotaryklubb - LARK, grundades 2008. Klubben chartrades av den äldre lokala klubben, Lerum Rotaryklubb. LARK bildades med målet att medverka till förändring och föryngring. Detta bland annat genom att tolka Rotarys regelverk i modern tappning, ”Rotary på 2000-talet”.
Syftet har varit att på ett så optimalt sätt som möjligt kunna tillmötesgå Rotarys övergripande mål och syften, att göra humanitära insatser genom ”personlig bekantskap som ett medel att göra goda gärningar och affärer”.
LARK har använt sig av devisen ”Medvetenhet, Nytänkande och Inspirerande”.
LARK skall vara aktiva och göra avtryck lokalt. För att detta mål skall kunna infrias så är aktiva medlemmar en nödvändig förutsättning.

Idag är vi ca 60 medlemmar med jämn könsfördelning och en medelålder på 58 år

 

LITE KURIOSA

Lerum Aspen Rotaryklubb förkortas gärna LARK
LARK är engelska och betyder LÄRKA, därav en fågel i vår logga
LÄRKA heter ALAUDA på latin.
Namnet är slående likt ALUDDEN där LARK tidigare häckade på fredagar …

kontaktuppgifter
Lerum Aspen Rotaryklubb
Org.nr: 802513-7731
 
Bankgiro: 292-3183 
SWISH: 123 259 4059
Presidenthistorik
2023-2024: Mats Persson, "Engagemang och gemenskap"
2022-2023: Renée Jonson, "Hjälp till självhjälp"
2021-2022: Lena Alervall, "Lust, Glädje och Engagemang"
2020-2021: Mats Terborn, "Trivsel och glädje - godhet, mänsklighet - våra ledstjärnor"
2019-2020: Karin Kastensson, "Vänskapens år"
2018-2019: Carl-Axel Ambring, "Engagemangets år"
2017-2018: Mikael Burman, "Riv murar - Bygg broar"
2016-2017: Susanne Hydén, "Ljus från Rotary"
2015-2016: Christer Liljenberg, "Integration - en del av något större"
2014-2015: Bengt-Olof Fagerström, "A smile lasts forever"
2013-2014: Owe Mabäck, "Omtanke utan baktanke - Mot rasism"
2012-2013: Jeanette Gynning, "Omtanke och Kamratskap"
2011-2012: Mats Svanberg
2010-2012: Jaana Kollberg, "Bygg lokalt - Väx globalt"
2009-2010: Lars Engström, "Våra Skillnader gör skillnad"
2008-2009: Marianne McHardy, Charterpresident, "Tillsammans gör vi skillnad" 
Charterdatum 2008-06-24