">">
I fredags gästades vi av Distriktsguvernör Stig Ottosson som talade kring ämnet Stolt Rotarian.
 
Bakgrunden kring temat är att medlemsantalet har minskat från 25000 medlemmar för 20 år sedan till ca 15000 nu och skall vi växa måste vi bli fler stolta rotarianer.
 
Stig berättade om innebörden av ordet stolthet och vad det betyder för Rotary som organisation. Att vara stolt innebär att man är tillfreds, lycklig och belåten. Stolthet är en självutvärderande process som  påverkar hur vi tänker,  engagerar oss och  genomför olika aktiviteter.
 
I en studie som gjorts visas relationen mellan stolthet och skam och Stig belyste detta i föredraget. Stig fortsätter med att säga att ju stoltare man är desto längre stannar man i en gruppering. När man är stolt mår man bra och känner samhörighet, trygghet, glädje, inspiration och motivation.
Men Stig berörde också hur spiralen ser ut från stolthet till depression. Vidare pratade Stig om olika sorters stolthet t.ex. autentisk stolthet, hybristisk stolthet och o-stolthet. 
 
Slutligen talade Stig om fyra sätt att utveckla stoltheten i Rotary.
- Öka kunskapen om Rotarys historia och aktiviteter   S
- Skapa fler projekt i klubben och aktiviteter 
- Öka familjekänsla i klubben
- Stärk Rotarys varumärke. 
 
För den som vill läsa mera om detta viktiga område har Stig skrivit enn bok som heter Stolthet och skam, som snart är färdig.
 
Tack Stig för ett mycket tänkvärt föredrag.