">">
I fredags gästades vi av Fredrik Davidsson och Mikael Sandström som berättade om Gryaab.
 
Gryaab äger och opererar Ryaverken och dess huvuduppgift är att avleda avloppsvatten via tunnelsystemet och rena vattnet i Ryaverken. 
Fredrik och Mikael berättar att Ryaverken invigdes 1972 och då var ca 300 000 personer anslutna. 2023 var 823 000 personer anslutna. Lerum anslöts 2012. 
 
Tunnelsystemet består av 130 km rör från Göteborg med kranskommuner och det drivs med självfall, lutningen är ca 20 meter.
Vattnet består av spillvatten och avloppsvatten. Upp till 60% består dock av vatten man inte vill ha. 
Vidare beskriver Fredrik och Mikael hur själva reningsprocessen går till från att först filtrera cyklar och kundvagnar tills det till slut är rent.
 
Ryaverken är dock en gammal anläggning och man kommer att bygga en ny 2036. 
 
Stort tack till MIkael och Fredrik för denna intressanta morgon