header

KALENDER 2019

Kontakta SPLV

Om ni inte hört något från oss och har anmält er här - var vänlig anmäl er en gång till!

ETT FRITIDSPROJEKT FÖR UNGDOMMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Lerum Aspen Rotaryklubb, LARK, arrangerar varje år ett seglingsläger som riktar sig till ungdomar i åldern 13-20 år med funktionsnedsättning.

SEGLING PÅ LIKA VILLKORS SYFTE INNEBÄR

  •  15-20 ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet att uppleva glädjen med segling
  •  30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
  • Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
  • Deltagare och ungdomsledare såväl som arrangörer och vuxna ledare får en lägerupplevelse som främjar vänskap, hälsa och välbefinnande.
  • Alla inblandade får möjlighet att bygga närtverk mellan generationer. 

FAKTA OM LÄGRET
Segling På Lika Villkors första läger genomfördes 2009 och blev en sådan succé att klubben bestämde sig för att det ska bli ett seglingsläger som återkommer varje år.

Segling På Lika Villkor välkomnar varje år 15-20 deltagare. 30-35 ungdomsledare i åldern 16-21 år rekryteras, främst från Dergårdsgymnasiet i Lerums Kommun, samt 6 ungdomsledare med seglingskunskaper från Lerums Segelsällskap, LESS, och andra seglingsklubbar i Sverige. Samtliga ungdomsledare får utbildning i säkerhet och första hjälpen för att säkra kvalitén under lägerveckan. Vuxna ledare finns alltid på plats i övergripande funktioner gällande säkerhet, måltider och aktiviteter.

Det går två ungdomsledare per deltagare, förutom seglingsinstruktörer på sjön och på land. Deltagaran kan ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den kan bero på skada eller sjukdom, på syn eller hörsel, det kan vara ett medicinskt tillstånd eller en psykisk sjukdom. Funktionsnedsättning kan man ha hela livet. En del funktionsnedsättningar går över med tiden. En femtedel av Sveriges befolkning ingår i denna målgrupp.
 

Hitta till lägret


GPS
WGS84: N 57° 45.6415', E 12° 15.1607'
Decimal: 57.7607, 12.2527

Bankgiro SPLV 401-5616

Arrangeras av Lerum Aspen Rotaryklubb - LARK, i samarbete med LESS (Lerum Segelsällskap), Lions Lerum-Gråbo, Lerums Rotaryklubb och Lerums Gymnasium