">">
Segling På Lika Villkor - SPLV

Ett fritidsprojekt för ungdomar med funktionsvariationer                

lägrets syfte
  • 15-20 ungdomar med funktionsvariation ges möjlighet att uppleva glädjen med segling
  •  30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
  • Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
  • Deltagare och ungdomsledare såväl som arrangörer och vuxna ledare får en lägerupplevelse som främjar vänskap, hälsa och välbefinnande.
  • Alla inblandade får möjlighet att bygga nätverk mellan generationer.
Fakta om lägret

Segling På Lika Villkors första läger genomfördes 2009 och blev en sådan succé att klubben bestämde sig för att det ska bli ett seglingsläger som återkommer varje år.

Segling På Lika Villkor välkomnar varje år 15-20 deltagare. 30-35 ungdomsledare i åldern 16-21 år rekryteras, främst från Lerums Gymnasium, samt 6 ungdomsledare med seglingskunskaper från Lerums Segelsällskap, LESS, och andra seglingsklubbar i Sverige. Samtliga ungdomsledare får utbildning i säkerhet och första hjälpen för att säkra kvalitén under lägerveckan. Vuxna ledare finns alltid på plats i övergripande funktioner gällande säkerhet, måltider och aktiviteter.

Det går två ungdomsledare per deltagare, förutom seglingsinstruktörer på sjön och på land. Deltagarna kan ha en fysisk eller psykisk funktionsvariation. Den kan bero på skada eller sjukdom, på syn eller hörsel, det kan vara ett medicinskt tillstånd eller en psykisk sjukdom. Funktionsvariation kan man ha hela livet och en del går över med tiden. En femtedel av Sveriges befolkning ingår i denna målgrupp.

Välkommen att besöka lägrets hemsida www.splv.se där du även kan göra en intresseanmälan till lägret.

Deltagare

Målet är att uppfylla drömmar och skapa härliga minnen. Som deltagare blir du omhändertagen av våra utbildade, omtänksamma ungdomsledare. Tillsammans tillbringar vi fyra dagar i varandras sällskap och utforskar segelsällskapets halvö och alla dess möjligheter. 

Segling, motorbåt, bad och lekar står högt på prioritetslistan!

Ledare
Som ungdomsledare på lägret får du en unik möjlighet att göra skillnad och samtidigt få glädje av lägrets utbildningar, nätverk och kostnadsfria språngbräda in i arbetslivet. Ett förgyllt intyg utlovas!