">">

Det ligger i vårt största intresse att bidra och medverka till såväl lokala som nationella och internationella projekt som verkar i vår anda.

Som President har du den äran att skänka 10000 kr till något som ligger dig varm om hjärtat. Nedan är exempel på vad klubben stöttat hittills.

2023-2024: Majblomman & Stadsmissionen Göteborg

Stadsmissionen Göteborg 5000 kr
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Social trygghet är en mänsklig rättighet men med utmaningar som fattigdom, psykisk ohälsa och arbetslöshet kommer ett utanförskap. För att förebygga och förhindra detta arbetar vi med akut hjälp och långsiktigt stöd
 
Majblomman 5000 kr
Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.

2022-2023: Childhood

Barn som utsätts för övergrepp berövas rätten till sin barndom och varje förlorad barndom är en oersättlig förlust för alla”
Drottning Silvia
 
Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn i såväl Sverige som i världen. På Childhood tror man innovation och nya idéer för att lösa stora samhällsproblem. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Tack vare grundkapitalet från bildandet kan de administrativa kostnaderna betalas med avkastningen.
 

2021-2022: Hela Människan & Min Stora Dag

Hela Människan (RIA), 5000 kr
”Tillsammans gör vi Lerum till en varmare plats för fler – Socialt arbete – Tror på alla människor lika värde”
 
Min stora dag, 5000 kr
”Uppfyller önskningar och skapar upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser – En stor dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag – 2020 nådde Min stora dag över 6 600 barn”

2020-2021 Hela Människan (RIA) & Barncancerfonden

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation
 
Målet är att minska den sociala utsattheten och höja livskvaliten bland besökarna. Detta sker genom att skapa en livsbejakande miljö och ger stöd och motivation till människor så att de kan bryta destruktiva mönster och skapa nya positiva nätverk.

2019-2020: Maskrosbarn

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Barnrättsorganisation Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. Maskrosbarn har bland annat mottagit utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

2018-2019: Zambias Barn & Svenska Djurambulansen

Zambias barn, 5000 kr
En hjälporganisation som samverkar för att barnen i Zambia skall få en tryggare uppväxt och omvårdnad. Föreningen verkar i norra Zambia, i ”Kopparbältet”, med focus kring byarna Kanyenda och Mpongwe. Utöver skolan som är grunden för verksamheten så bedriver vi några mindre projekt i syfte att stärka civilsamhället på olika sätt. Kanyenda Center är den största arbetsgivaren i området.
 
Svenska Djurambulansen, 5000 kr
Svenska Djurambulansen är en ideell volontärverksamhet med uppdraget att hjälpa djur och djurägare i nöd genom en säker och professionell transport till veterinär eller annan lämplig instans. De som kör djurambulanserna gör det utan ersättning, helt ideellt på sin fritid. Alla utryckningar som Svenska Djurambulansen gör är kostnadsfria tack vare donationer från privatpersoner och företag, årsgivare och månadsgivare. Föreningen får inga statliga bidrag.

2017-2018: Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet

2016-2017: Bikupa

Ett samarbete med Växtrum och Lerums Biodlarförening.

Tacka varje bi för maten.
Bin är mer än honung. Mer än en tredjedel av maten vi äter kräver pollinering av bin. Så utan bin skulle vi inte ha alla grönsaker och frukt på våra mattallrikar. Bina är väldigt viktiga för naturens mångfald.

2015-2016: Operation Smile

Organisationen arbetar med volontärer från 80 talet länder däribland norden, alla arbetar utan kostnad. Organisationen startade i USA för över 30 år sedan och kom till Sverige 2011, organisationens insamlingar är kopplade till ett så kallat 90 konto.

En operation av ett barn med gomspalt (motsv) kostar cirka 2.400 SEK och med presidentens val så har vi i LARK då hjälpt fyra barn till ett ”helt” liv.

2014-2015: Ruby Cup in LungaLunga, Helledaystiftelsen och Nätverket mot gynekologisk cancer

Ruby Cup in LungaLunga, 5000 kr
Ruby Cup tillverkar och sponsrar menstruationskoppar i fattiga länder som Kenya. Flickorna där stannar ofta hemma från skolan under menstruation. En Ruby cup kan användas i tio år, vilket främjar utbildning, hälsa, jämställdhet och hållbarhet. Vår klubb har direktkontakt med ett kvinnoprojekt och skolor i LungaLunga i södra Kenya. Ruby Cup är ekonomisk, hälsosam och miljövänlig.
 
Helledaystiftelsen, 3000 kr
Helleday Laboratory har utvecklat en MTH1 hämmare med en rad fördelar jämfört med många nuvarande behandlingsmetoder. Man säger sig tro att detta är en revolutionerande ny cancerbehandling men behöver få möjlighet att testa på patienter.
 
Nätverket mot gynekologisk cancer, 2000 kr
Nätverket mot gynekologisk cancer är en ideell förening och ett nätverk av patienter, anhöriga samt andra engagerade personer. Syftet är att sprida kunskap och skapa debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Man arrangerar diagnosdagar, samverkar med internationella systerorganisationer, skickar ut nyhetsbrev sprider kunskap och driver opinion kring gynekologisk cancer. 

2013-2014: Friends och Göteborgs Räddningsmission

Friends, 5000 kr

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. 

Göteborg Räddningsmission, 5000 kr

Göteborgs Räddningsmission arbetar med människor som har de svårt i Göteborgsregionen.

2012-2013: Rotary Syunguni School Project - Kenya 

Projektet startades av Åke Lagerqvist från Lerums RK som under många år jobbat som tandläkare för Läkarbanken. Skolan heter Syunguni Secondary School och är 4-årig, att jämföra med vårt gymnasium. Hittills har man byggt upp en skolsal, köksbyggnad samt toaletter och det planeras att bygga ännu en skolsal.

Som skolans rektor Jamez Nzomo säger:
"Om man öppnar en skoldörr stängs en fängelsedörr"