header

Ett steg på riktigt in i integrationen för LARK - Simundervisning

Lerum Aspen Rotaryklubb har nu startat upp en simskola för ensamkommande flyktingungdomar, 15-17 år.
Simundervisningen bedrivs på Parasollen i Gråbo. Det är åtta ungdomar från Hedefors anläggningen i Lerums kommun som under våren får lära sig simma. För att få bästa möjliga resultat hyr vi in en utbildad och erfaren simlärare.
Medlemmar från LARK hälsar på under simskolan för att prata med eleverna och göra en insats för integrering i det svenska samhället.