header

Ungdomsutbyteskommittén

  • Ansvara för klubbens utbytesprogram
  • Kommittén ska även stimulera ungdom till deltagande i internationella och nationellt arrangerad studie- och lägerverksamhet

Kontakta Ungdomsutbyteskommittén

Kommitté 2017-2018

Bengt-Olof Fagerström
Anna-Lena Johansson
Katarina Hallgren
Leifh Ljung
Monica Nordh