header

Ungdomsutbyteskommittén

  • Ansvara för klubbens utbytesprogram
  • Kommittén ska även stimulera ungdom till deltagande i internationella och nationellt arrangerad studie- och lägerverksamhet

Kontakta Ungdomsutbyteskommittén

Kommitté 2019-2020

Christer Liljenberg*
Bengt-Olof Fagerström
Anna-Lena Johansson
Leifh Ljung


*sammankallande