header

Programkommittén

  • Förbereda och ordna program för klubbens sammanträden
  • Rapportera till IT-ansvarig så rätt info läggs in på hemsidan.
  • Informera tidningen om kommande föredragshållare.
  • Informera Klubbmästaren vid ändringar av mötestider

Kontakta Programkommittén

Kommitté 2017-2018

Peter Wållberg*
Bengt Helgius
Annelie Lundström
Anna-Lena Holberg
Gun Sandström
Lars Engström
Mats Johansson
Elisabeth Jansson Forsberg