header

Programkommittén

  • Förbereda och ordna program för klubbens sammanträden
  • Rapportera till IT-ansvarig så rätt info läggs in på hemsidan.
  • Informera tidningen om kommande föredragshållare.
  • Informera Klubbmästaren vid ändringar av mötestider

Kontakta Programkommittén

Kommitté 2018-2019

Gun Sandström*
Bengt Helgius
Anna Gren
Ingemar Lundgren
Mattias Christenson
Marianne Sörling
Annelie Lundström

Kontaktperson styrelsen
Anna-Lena Holberg

*Sammankallande