header

Programkommittén

  • Förbereda och ordna program för klubbens sammanträden
  • Rapportera till IT-ansvarig så rätt info läggs in på hemsidan.
  • Informera tidningen om kommande föredragshållare.
  • Informera Klubbmästaren vid ändringar av mötestider

Kontakta Programkommittén

Kommitté 2019-2020

Marianne Andersson*
Kajsa Räntfors
Ingemar Lundgren
Angela Liljenberg
Mats Johansson
Lena Engström
Stefan Egerstad
Mikael Burman
Mattias Christenson

*Sammankallande