header

PR och Informationskommittén

  • Hålla kontakt med media
  • PR-material
  • Vid Rotarys årsdag, 23 feb, informera om Rotary, dess historia, syfte och mål
  • Utbilda i Rotarykunskap

Kontakta Pr och Info

Kommitté 2019-2020

Jaana Kollberg*
Håkan Boquist
Susanne Hydén
Per-Anders Broman

*Sammankallande

PR-material från Rotary

Dokument