header

PR och Informationskommittén

  • Hålla kontakt med media
  • PR-material
  • Vid Rotarys årsdag, 23 feb, informera om Rotary, dess historia, syfte och mål
  • Utbilda i Rotarykunskap

Kontakta Pr och Info

Kommitté 2017-2018

Jaana Kollberg*
Lars Martinsson'
Mikael Solkulle
Per-Anders Broman
Victoria Hulthe Carlsson
Håkan Boquist

Kontaktperson styrelsen
Mikael Burman

*Sammankallande

PR-material från Rotary

Dokument