header

PR och Informationskommittén

  • Hålla kontakt med media
  • PR-material
  • Vid Rotarys årsdag, 23 feb, informera om Rotary, dess historia, syfte och mål
  • Utbilda i Rotarykunskap

Kontakta Pr och Info

Kommitté 2017-2018

Lars Martinsson'
Carina Flood Theorin
Mikael Solkulle
Kristina Feuk Efraimsson
Jaana Kollberg
Per-Anders Broman
Victoria Hulthe Carlsson
 

PR-material från Rotary

Dokument