header

Internationella kommittén

  • Ansvara för klubben internationella verksamheter såsom:
    • Vänort
    • Vänskapsutbyte (GSE, RYLA, RFE)
  • Ansvarar för Rotary Foundation och Future Vision Plan

Kontakta Internationella kommittén

Kommitté 2019-2020

Staffan Berntsson*
Henrik Ripa
Lars Martinsson
Catarina Sonnerup

*sammankallande


 

Dokument