header

Internationella kommittén

  • Ansvara för klubben internationella verksamheter såsom:
    • Vänort
    • Vänskapsutbyte (GSE, RYLA, RFE)
  • Ansvarar för Rotary Foundation och Future Vision Plan

Kontakta Internationella kommittén

Kommitté 2018-2019

Kajsa Räntfors*
Mats Johansson
Henrik Frössling
Sven Saghamre

Kontaktperson styrelsen
Henrik Ripa

*sammankallande


 

Dokument