header

Eventkommittén

  • Planera och genomföra aktiviteter för att främja kamratskap och trivsel i klubben.
  • Ansvara för insamlingar och sökande av medel till klubbens projekt.

Kontakta Eventkommittén

Kommitté 2017-2018

Marianne Sörling*
Fredrik Wahlgen
Håkan Boqvist
Madelene Pellmann
Ingemar Lundgren