header

Eventkommittén

  • Planera och genomföra aktiviteter för att främja kamratskap och trivsel i klubben.
  • Ansvara för insamlingar och sökande av medel till klubbens projekt.

Kontakta Eventkommittén

Kommitté 2019-2020

Kristina Feuk Efraimsson*
Erica Lönnehed
Marianne Sörling
Lars Engström
Fredrik Wahlgren
Gun Sandström
Elisabeth Forsberg


*sammankallande