header

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. 

Frukostprogram

13 DECEMBER
Lucia med vänner

20 DECEMBER
Round Table
Lotteri SPLV

Aktuellt

Julpyssel 2019-12-11

Tack till Eventkommittén som fixade en jättetrevlig pysselkväll med julbuffé och glöggprovning och ett stort tack till Silvana & Leifh Ljung som alltid ställer upp med lokal!

Klubbens projekt

Ruby Cup in LungaLunga - Ett projekt som främjar jämställdhet, hälsa utbildning och miljö.
Lerum Aspen RK driver projektet ’Ruby Cup in LungaLunga’ där vi skänker ett HSQ-kit (Health Safety Quality) innehållande menstruationskopp, kokkärl och steriliseringstabletter tillsammans med utbildning i vikten av hygien och samtal med de unga kvinnorna om vad som händer i kroppen när de går in i puberteten. Projektet gör att flickorna kan klara sin vardag på ett friare sätt och göra det möjligt för dem att gå i skolan och få samma utbildning som pojkarna.
Läs mer om projektet >>

Segling På Lika Villkor - 
Ett fritidsprojekt för ungdomar med funktionsvariation

Lerum Aspen RK arrangerar varje år ett seglingsläger som riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år med funktionsvariation.
15-20 ungdomar med funktionsvariation ges möjlighet att uppleva glädjen med segling.
30-40 ungdomar får möjlighet att ideellt bidra med sin tid och kunskap samt utöva praktiskt ledarskap.
Medlemmar hos arrangörsföreningarna och samarbetsparter får möjlighet att bidra med tid och engagemang i ett tydligt och meningsfullt projekt på hemmaplan.
Läs mer >>

"Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och agerar för att skapa en bestående förändring - över hela världen, i våra samhällen och i oss själva"
Rotary International Vison Statment